Skip to content

Forest Flux suomeksi

Forest Flux – Metsävarojen ja hiilitaseen kartoituspalvelu

Forest Flux uudistaa metsävarojen ja hiilen sidonnan arvioinnin. Forestry Thematic Exploitation Platform -alustalle https://f-tep.com/ rakennettavat, satelliittikuvien jalostukseen perustuvat pilvipalvelut kehitetään suoraan käyttäjille ja yhdessä heidän kanssaan. Palvelut hyödyntävät eurooppalaisen Copernicus-ohjelman satelliittikuvia. Tuloksena on digitaalisia karttoja, joiden tarkkuus on kymmenen metriä. Kartat siirretään käyttäjien tietojärjestelmiin.

Palvelut tukevat kestävää metsänhoitoa, sekä EU:n metsästrategian ja biotalouden toimintasuunnitelman periaatteita. Kehitettävät tuotteet vastaavat vaatimuksia, joita ympäristötietoiset loppukäyttäjät asettavat metsäteollisuuden tuotteille.

Tieteellinen ymmärrys metsien hiilen kierrosta on edistynyt viime aikoina, sopivaa mittausaineistoa on alettu saada muun muassa satelliiteista, ja isojen aineistomäärien laskennallinen käsittely on helpottunut.

Copernicus-ohjelman myötä tarkan satelliittikuva-aineiston määrä on kasvanut räjähdysmäisesti pilvilaskennan kehittymisen rinnalla. Forest Flux -hanke toteuttaa ensimmäisenä maailmassa alustapalvelun, joka tuottaa sekä perinteisiä metsävara- että hiilitasetietoja. Forest Fluxin palveluiden avulla käyttäjä voi parantaa metsänhoidon kannattavuutta ja huolehtia ekologisesta kestävyydestä.

Forest Flux käyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja yhtenäistä käsittelyketjua. Jo projektin aikana metsä- ja hiilitiedot siirretään valittujen käyttäjien päätöksentekojärjestelmiin.

Forest Flux -laskentajärjestelmä on tarkoitettu satelliittikuva-aineistoa jalostaville yrityksille ja muille metsäalan toimijoille. Palvelutarjonta avataan asiakkaille hankkeen loppuun mennessä. Internetin kautta tulokset pystytään kaupallistamaan maailmanlaajuisesti. Palvelualusta myös edistää eri kokoisten ja eri taustoista tulevien toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Forest Flux vahvistaa eurooppalaisen teollisuuden johtoasemaa metsävarojen kestävässä käytössä. Sitoutuneiden käyttäjien osallistuminen, vahva kaupallinen kiinnostus, nopeasti kehittyvät online-markkinat ja todennettu laatu takaavat Forest Flux -alustapalvelun menestyksen kehityshankkeen päättymisen jälkeen.

Forest Flux project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 821860.