Skip to content

Forest Flux in română

Forest Flux va reînnoi valoarea adăugată a serviciilor forestiere din Programul de Observarea Pământului (EO) prin crearea și coordonarea serviciilor de tip „cloud” pentru utilizatorii implicați în stocarea carbonului în păduri și predicția variabilelor structurale ale pădurii. Aceste servicii utilizează date satelitare ale programului Copernicus.

Serviciile răspund gestionării durabile a pădurii, strategiei forestiere a UE, Planului de Acțiune pentru Bioeconomie, precum și cerințelor beneficiarilor finali, conștienți de importanța unui mediu sănătos, ai produselor industriei lemnului.

Până de curând, nu erau disponibile informații detaliate despre ciclul carbonului din păduri din cauza lipsei întelegerii științifice, indisponibilității datelor spațiale, capacității limitate de procesare și a complexității implementării acestor informații în procesele de afaceri.

Forest Flux va profita de creșterea explozivă a datelor EO de înaltă rezoluție ale Programului Copernicus și de dezvoltarea tehnologiei de tip „cloud”. Va implementa prima platformă de servicii la nivel mondial pentru hărți de înaltă rezoluție ale variabilelor forestiere tradiționale, împreună cu fluxurile de carbon din păduri. Forest Flux va permite utilizatorilor să îmbunătățească rentabilitatea gestionării pădurilor având grijă în același timp de sustenabilitatea ecologică.

Forest Flux va folosi o abordare holistică într-un singur lanț de procesare. Pe durata proiectului, datele forestiere și datele despre carbon vor fi integrate în precesele decizionale ale utilizatorilor principali selectați.

Serviciile Forest Flux vor fi implementate în platforma cloud Exploatare Forestieră Tematică https://f-tep.com.

Forest Flux va stabili leadership-ul Industriei europene în utilizarea durabilă a resurselor forestiere. Infrastructura de calcul este orientată în mod special către utilizatorii de date forestiere și date EO și va fi complet funcțională până la finalul proiectului.

Interfețele web dintre factorul uman și platformă vor permite accesul fără restricții al țărilor pe piață și vor facilita interacțiunile comerciale ale utilizatorilor de diferite mărimi și expertiză.
Implicarea utilizatorilor, interesele comerciale puternice, dezvoltarea rapidă a piețelor online și excelența demonstrată a consorțiului fac ca Platforma de servicii Forest Flux să fie durabilă și după încheierea proiectului.

Forest Flux project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 821860.